Prezentujemy dwie recenzje naukowe, przygotowane przez prof. Annę Karwińską z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Grażynę Prawelską-Skrzypek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczące raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego. Serdecznie dziękujemy autorkom za wnikliwe uwagi i propozycje poprawek. W znacznej mierze zostały one wprowadzone do ostatecznej wersji publikacji. Mamy nadzieję, że przełożyły się one na wyższą jakość opracowanego przez nas dzieła. Jednocześnie zaznaczamy że za wszelkie błędy bądź problemy interpretacyjne odpowiadamy my, autorzy.
Obie recenzje wskazują też na nieujęte przez autorów publikacji obszary analizy kapitału społecznego czy kompetencji kadr kultury. Dlatego są ważnym przyczynkiem dla lepszego poznania kwestii rozwoju kapitału społecznego jako zadania publicznych instytucji kultury.
[field name=multimedia]
[field name=multimedia2]
Dofinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MKIDN_2