Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. Wskazujemy w nim zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych aktorów kultury (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne, sektor przemysłów kultury) a lokalną polityką kulturową (przede wszystkim w kwestii roli samorządu lokalnego).
Czy wizje decydentów samorządowych spotykają się z strategiami działań animatorów, menadżerów i twórców kultury?
Raport powstał w ramach projektu badawczego „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury”

Raport w formacie PDF do pobrania.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Obserwatorium Kultury