Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu badawczego Nowa sprawozdawczość instytucji kultury autorstwa zespołu w składzie: Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian. Publikacja powstała w ramach projektu Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce.
[field name=multimedia]
Raport w formacie PDF>>>
Raport jest podsumowaniem dwuletnich działań badawczych i analitycznych dotyczących statystyki publicznej i sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce. Zrealizowany projekt miał charakter (1) ewaluacji programu statystyki publicznej realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce oraz (2) opracowania nowej metody gromadzenia danych o systemie instytucji/ organizacji kultury w Polsce. Celem tych prac było zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji systemu kultury w Polsce. Naszym celem było zaproponowanie nowego schematu/ modelu informacji o działalności instytucji kultury.
Jak napisaliśmy w raporcie, zależy nam na tym, aby efekt naszych prac stał się podstawą do analiz metod sprawozdawczości w obszarze kultury zarówno dla GUS, jak i Międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Kultury. Wyszliśmy z założenia, że oprócz (negatywistycznej) krytyki istniejącego stanu rzeczy warto dokonywać (pozytywistycznych) eksperymentów wskazujących możliwe kierunki zmian lub też ślepe zaułki mierzenia aktywności w obszarze kultury.
W niniejszym raporcie zdajemy relację z prac metodologicznych i pilotażowych, dlatego zachęcamy również do bezpośredniego zapoznania się z naszym narzędziem online, formularzem sprawozdawczym dla podmiotów kultury.
Zapraszamy również do przeczytania recenzji naukowych niniejszego raportu, komentarzy praktyków i ekspertów dotyczących roli i funkcji statystyki publicznej w obszarze kultury, oraz PODSUMOWANIA raportu.