Miasto Kraków opublikowało raport końcowy z badania sektora kultury pt. Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju. Publikację przygotowała firma Agrotec na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. W celu przygotowania raportu zostały zrealizowane szeroko zakrojone badania sektora kultury obejmujące analizy działalności miejskich instytucji kultury, ocenę wydarzeń kulturalnych i edukacji kulturalnej przez odbiorców, określenie siły marki kultury w Krakowie na tle innych metropolii w Polsce.
Miasto Kraków zachęca również wszystkich do potraktowania niniejszej publikacji jako pretekstu do dyskusji dotyczącej polityki kulturalnej miasta. Jak można się dowiedzieć, wszystkie opinie zostaną przekazane ekspertom, w uzasadnionych przypadkach, zostaną dokonane ewentualne uzupełnienia. Zachęcamy do udziału w konsultacjach wyników tego badania. Wciąż trwają prace nad nową strategią rozwoju miasta w obszarze kultury.
Autorzy raportu często powołują się na publikację Małopolskiego Instytutu Kultury pt. Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher. Bardzo się cieszymy, że uznano tę publikację za wartościowe źródło informacji i analiz o kulturze w Krakowie.
Kluczową uwagą do raportu może być prośba skierowana do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przygotowanie przejrzystego dokumentu gromadzącego konkluzje i rekomendacje z raportu wraz informacją, czy będą one istotne dla procedowanej obecnie strategii rozwoju miasta w obszarze kultury oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane.