Celem projektu jest sformułowanie diagnozy kultury w oparciu o pogłębioną analizę „scen kultury” w 10 gminach Małopolski. Chcemy uzyskać wiedzę na temat zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych „aktorów kultury” (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne) a lokalną polityką kulturową.

Koordynacja projektu: Piotr Knaś
Realizacja badań terenowych: Natalia Bardzik, Karolina Fidyk, Zuzanna Hołyst, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Łukasz Krzyżowski, Małgorzata Matlak, Anna Miodyńska, Zofia Noworól, Katarzyna Ptaśnik, Agnieszka Nowak, Paulina Świątek, Magdalena Serwan, Anna Wiśnicka
Konsultacja merytoryczna przy realizacji projektu badawczego: Profesor Janusz Mucha
Autorzy raportu: Łukasz Krzyżowski, Zofia Noworól, Wojciech Kowalik, Piotr Knaś

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Obserwatorium Kultury 2010

Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Aktywność kulturowa młodzieży w małych miejscowościach oraz na wsi
Nowa publikacja MIK o zarządzaniu i uczestnictwie w kulturze
Prezentacja projektu badawczego MIK-u na Samorządowym Forum Kultury w Zamościu
Raport Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych

Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski.

Summary of the Report Cultural Stages Versus Cultural Policies in Malopolska. Report on Exploration Research
Metodologia projektu Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury
Ku Małopolskiemu Obserwatorium Kultury
Lokalne sceny kultury. Lokalne pomysły na rozwój
Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. MIK otrzymał grant w ramach programu Obserwatorium Kultury NCK
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności