Fot. Jerzy Górecki / Pixabay, CC0

Projekt służy identyfikacji poziomu partycypacji społecznej w wybranych instytucjach kultury w Małopolsce oraz jego wpływu na funkcjonowanie sektora kultury, a także na profile uczestnictwa w kulturze. Jako podsumowanie powstanie raport badawczy w formie publikacji elektronicznej.

Koordynacja projektu: Zofia Noworól
Pomysłodawcy projektu: Zofia Noworól, Wojciech Kowalik
Zespół projektowy: Wojciech Kowalik, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, Kamilla Noworól, Karol Kaczorowski, Kamil Łuczaj, Natalia Policzkiewicz, Sebastian Szczepaniak
Autorzy publikacji: Wojciech Kowalik, Małgorzata Matlak, Agnieszka Nowak, dr Kamilla Noworól, Zofia Noworól

Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt badawczy realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury (www.obserwatoriumkultury.nck.pl).

Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tekstu Piotra Knasia pt. „Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołeczniania” zamieszczonego w czasopiśmie ES.o.ES wydawanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Nowa publikacja. Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej
Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze – rozpoczyna się nowy projekt badawczy MIK-u
Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze. Nowy projekt badawczy MIK-u
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności