Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

Projekt badawczy miał charakter (1) ewaluacji programu statystyki publicznej realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce oraz (2) opracowania nowej metody gromadzenia danych o systemie instytucji/ organizacji kultury w Polsce. Celem tych prac było zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji systemu kultury w Polsce (nowe zarządzanie publiczne, zmiany w systemie finansowania kultury, rozproszony, samorządowy system instytucjonalny zamiast jednolitego, centralnego, waga koncepcji usług publicznych w obszarze kultury).

Koordynacja projektu: Piotr Knaś

Zespół projektowy: Łukasz Dziuba, Lech Dulian, Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Weronika Stępniak

Realizacja badań terenowych: Łukasz Dziuba, Maciej Zygmunt, Aleksander Lysko, Hanna Kostrzewska, Michał Skiba, Marta Zwolińska, Weronika Stępniak, Małgorzata Gądek, Magda Józefiak, Joanna Kocot, Dorota Prusinkiewicz, Aleksandra Wielek, Wojciech Kowalik, Łukasz Maźnica, Krzysztof Malczyk, Lech Dulian

Projekt zrealizowany we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury funkcjonującym w ramach Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.

Raport Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
Narzędzie online. Nowy formularz sprawozdawczy instytucji kultury
Podsumowanie raportu Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
Statystyka, sprawozdawczość i ewaluacja kultury. Komentarze badaczy i ekspertów
Recenzje naukowe raportu Nowa sprawozdawczość instytucji kultury
Samorządowy dom kultury vs. oddolny inkubator społeczeństwa obywatelskiego
Monitorowanie polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury
Dostępność kultury jako główny temat sprawozdawczości instytucji kultury
Instytucja kultury – opis z natury (trudny)
Nowy projekt badawczy MIK-u. Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności