Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny

Celem realizacji projektu opracowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa jest diagnoza i analiza funkcjonowania sieci bibliotek miejskich w przestrzeni fizycznej i społecznej Krakowa w kontekście potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców, realizacja konsultacji w głównymi grupami interesariuszy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju nowej instytucji kultury – Biblioteki Kraków, która została powołana z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Koordynacja projektu: Weronika Stępniak
Zespół projektowy: Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Anna Miodyńska, Weronika Stępniak, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska
Realizacja badań terenowych i analiz: Patrycja Caban, Damian Gałuszka, Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Karol Janas, Karol Kulawik Hexpr – Agencja Kreatywna, Karolina Jasińska, Karol Kaczorowski, Piotr Knaś, Wojciech Kowalik, Anna Miodyńska, Alina Nowińska, Tomasz Piróg, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Aleksandra Wielek, Magdalena Zdrodowska
Redakcja publikacji: Jacek Gądecki, Piotr Knaś
Autorzy publikacji: Jacek Gądecki, Bartłomiej Homiński, Wit Hubert, Piotr Knaś, Anna Miodyńska, Miłosz Ukleja, Sebastian Wacięga, Magdalena Zdrodowska, Wojciech Kowalik

Projekt zrealizowany we współpracy z Forum Przyszłości Dzielnic oraz Instytutem Rozwoju Miast

Badanie zrealizowane na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa

Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych
Co dalej po powstaniu Biblioteki Kraków? Kierunki zmian w sieci miejskich bibliotek publicznych w Krakowie
Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie – projekt badawczo-konsultacyjny MIK

Samorząd Miasta Krakowa przeprowadza połączenie czterech miejskich bibliotek publicznych w jedną miejską instytucję kultury. Tak szeroko zakrojone działanie wymaga przeprowadzenia badań pozwalających określić punkt wyjścia i możliwe kierunki rozwoju Biblioteki Kraków jako nowego organizmu. Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa MIK podejmie się tego zadania.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności