Fot. B. Krężel, MIK 2017 ©

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

W ramach projektu badawczego powstał kompleksowy portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w trzech modułach: analiza wniosków składanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Edukacja kulturalna”; wywiady z animatorami, zaangażowanymi w ich tworzenie; realizacja 6 studiów przypadków funkcjonowania programów animacji kulturowej w Polsce. Naszym celem było dostarczenie empirycznie ugruntowanych podstaw dla działań z zakresu polityki kulturalnej w odniesieniu do animacji/ edukacji kulturowej, w tym dla określania w kolejnych latach priorytetów programów MKiDN i innych programów dotacyjnych realizowanych na poziomie lokalnym. Prace merytoryczne poprowadził zespół projektowy pod kierunkiem prof. Janusza Muchy oraz prof. Marka Krajewskiego.

Raport końcowy
Analiza wywiadów telefonicznych
Terenowe case studies
Internetowe badanie ankietowe
Internetowe badanie ankietowe – aneks

Koordynacja projektu: Weronika Stępniak

Opiekunowie merytoryczni projektu: prof. UA M dr hab. Marek Krajewski, dr Filip Schmidt

Zespół projektowy: prof. UA M dr hab. Marek Krajewski, dr Filip Schmidt, prof. zw. dr hab. Janusz Mucha, dr Joanna Orlik, Piotr Knaś

Realizacja badań terenowych: Magdalena Adamska, Katarzyna Chajbos, Maciej Frąckowiak, Mirosława Kania, Marek Krajewski, Katarzyna Kukułka, Michał Kurcwald, Ariel Modrzyk, Łukasz Posłuszny, Waldemar Rapior, Ewelina Romuzga, Dominika Rudnik, Filip Schmidt, Weronika Stępniak, Arletta Szewczyk, Maja Szpot, Agnieszka Szymańska, Aleksandra Wielek, Marta Zawodna

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.

Archiwum badawcze „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”.
Recenzje naukowe raportu Animacja/edukacja

Zapraszamy do zapoznania się recenzjami raportu Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce przygotowanymi przez prof. UAM dr hab. Jana Grada i prof. dr Sławomira Magalę. [field name=multimedia] [field name=multimedia2]

Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z końcowym raportem badawczym oraz trzema raportami cząstkowymi autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta, które podsumowują badania zrealizowane w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”

Raport z badania gwiazdorów animacji
Animacja/edukacja na NieKongresie Animatorów Kultury
Animatorzy – naganiacze i zabawiacze czy terapeuci i społecznicy? Relacja z NieKongresu Animatorów Kultury
Raport z pierwszego etapu badań: „Animacja/Edukacja.Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce"
Nowy projekt badawczy MIK-u: Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności