Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe to jedno najważniejszych źródeł finansowania rozwoju kultury w trzech obszarach:

 • ochrony zabytków;
 • infrastruktury kultury;
 • szkolnictwa artystycznego.

Do 31 grudnia 2011 roku zawarto 58 umów na realizację projektów inwestycyjnych (ich lista dostępna jest tu). W Małopolsce jest to obecnie 10 projektów (zrealizowanych bądź w realizacji):

 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie: Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST w Krakowie;
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie: II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie;
 • Muzeum Narodowe w Krakowie: Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie;
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau oraz Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I – bloki nr inw. A-2 i A-3;
 • Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki: Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu;
 • Gmina Miasta Tarnów: Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie;
 • Uniwersytet Jagielloński: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa;
 • Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego: Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach;
 • Teatr im. S. Witkiewicza w Zakopanem: Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza;

Bardzo wiele projektów ma charakter budowy nowych obiektów kultury, dodajmy, monumentalnych, których celem jest zainicjowanie pozytywnych przemian w okolicy (jej rewitalizacja, nadanie nowych znaczeń i impulsów do rozwoju). Tak postępują polskie metropolie, przykładem może być projekt „osi kultury” w Katowicach (w mniejszych miastach projekty dotyczą częściej, rozbudowy lub modernizacji posiadanych obiektów). Bardzo ciekawym pomysłem jest wybudowanie Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach (małej wsi – o wielkich tradycjach edukacyjnych – w odległości 60 km od Krakowa i Tarnowa). Ciekawe jak tego typu instytucja będzie oddziaływała na ten region. Więcej o związkach nowej infrastruktury z rozwojem można znaleźć w opracowaniu Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast .
Polecamy również dwa raporty ewaluacyjne związane z wdrażaniem priorytetu XI: