Małopolski Instytut Kultury rozpoczął współpracę z Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, której efektem stanie się Plan Rozwoju CKiT na lata 2013-2018. Pierwszym krokiem było, przeprowadzone 8 stycznia, badanie metodą zogniskowanego wywiadu grupowego dla reprezentantów wielickiego sektora kultury. Wzięli w nim udział dyrektorzy instytucji kultury, radni i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz dziennikarze. Wyniki badania fokusowego staną się punktem wyjścia do pracy z zespołem pracowników i współpracowników Centrum.
Plan powstanie metodą partycypacyjną, opracowaną przez MIK w ramach projektu „Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie”. Obszary (kierunki) rozwoju instytucji oraz cele strategiczne określą podczas spotkań warsztatowych sami pracownicy Centrum. Oni też dokonają analizy otoczenia swojej instytucji oraz jej mocnych i słabych stron. Moderatorzy spotkań (Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga) pracowali już tą metodą z zespołami instytucji kultury w Małopolsce i innych województwach (m.in. z Ośrodkiem Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” w Warszawie i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie).
Dokument Planu Rozwoju dla wielickiego CKiT pojawi się na początku marca.