Polecamy Państwa uwadze publikację Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej wydaną w ramach projektu Decydujmy razem przez Instytut Spraw Publicznych.

Partycypacja – jako wyróżniony aspekt ustroju politycznego i zarazem problem – pojawia się wraz z nowoczesną demokracją, a nabiera znaczenia na tle współczesnego kryzysu uczestnictwa w polityce i deficytu demokracji w procesach decyzyjnych sfery publicznej. […] Kwestia partycypacji, która będzie dalej omawiana w przejawach historycznych, nie ogranicza się jedynie do samego prawa do wywierania wpływu na sferę publiczną, do zinstytucjonalizowanych lub nieformalnych form oddziaływania na sprawy istotne dla jednostek i grup. Partycypacja ma także swoją odwrotną stronę – rodzi więź z instytucjami zbiorowości, poczucie odpowiedzialności za sprawy grupy i gotowość do jej wsparcia w różnej formie w razie potrzeby. (źródło: Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, str. 26)


W publikacji:
Wymiary partycypacji publicznej

 • Andrzej Waśkiewicz; Obywatel twórcą ładu społecznego: Machiavelli, Rousseau, de Tocqueville
 • Jerzy Bartkowski; Tradycje partycypacji w Polsce
 • Arkadiusz Peisert, Krzysztof Stachura; Partycypacja jako wynik rozwoju technik
  komunikowania i zmian charakteru sfery publicznej
 • Kazimierz W. Frieske, Kinga Pawłowska; Obywatelska partycypacja: migotanie idei

Modele partycypacji publicznej – teoria i praktyka społeczna

 • Tomasz Kaźmierczak; Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne
 • Anna Olech, Tomasz Kaźmierczak; Modele partycypacji publicznej
 • Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, „Odwołać wójta!”, czyli o narodzinach partycypacji
 • Piotr Matczak; Formy partycypacji w procesie politycznym w zakresie ochrony środowiska
 • Arkadiusz Peisert, Demokracja deliberacyjna a praktyka społeczna
 • Tomasz Kaźmierczak, Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług publicznych