Powstała w 2012 roku Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza zainicjowała swoją działalność. Tym samym będą kontynuowane prace nad portalem (czy też szerzej: platformą wiedzy o kulturze w Polsce) Obserwatorium Żywej Kultury. Misję fundacji określono wprost i bardzo bojowo: Porządkowanie stanu wiedzy o kulturze. Prace realizowane będą w ramach sieci badawczej, obecnie w jej skład wchodzą: Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, Moja Polis, CEiIK Olsztyn, IKM Gdańsk, SocLab Białystok. W radzie fundacji zasiadają Jarosław Lipszyc, Marek Dudkiewicz, Katarzyna Zalasińska, Ryszard Michalski, zarząd tworzą Barbara Fatyga, Mariusz Piotrowski, Bogna Kietlińska.
Ze strony fundacji można dowiedzieć się również, jakie projekty będą realizowane przez sieć w 2013 roku, między innymi CEiIK Olsztyn koordynuje projekt Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury finansowany z grantu MKiDN. Na stronie NCK można znaleźć następująca informację: Obserwatorium Żywej Kultury było projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury oraz Zakład Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2009-2012. Pracami kierowała prof. Barbara Fatyga, tak też – można wnioskować – będzie obecnie, w nowej formule pozarządowej i sieciowej.