W Gdańsku w ramach Instytutu Kultury Miejskiej (miejskiej instytucji kultury) zostało powołane Obserwatorium Kultury:

Od roku 2012 instytut jest organizatorem Obserwatorium Kultury w Gdańsku. Obserwatorium realizuje projekty badawcze dotyczące kultury. W ramach programu będą odbywały się również debaty i spotkania na temat nowych zjawisk w kulturze i polityki kulturalnej. (źródło: gdansk.pl)

Więcej o badaniach tego obserwatorium kultury można znaleźć tutaj>>

Instytut Kultury Miejskiej działa na styku kultury i innych sfer życia miasta. Głównym przedmiotem zainteresowania Instytutu są nowe zjawiska w kulturze oraz te projekty kulturalne, które angażują mieszkańców i docierają do nowych grup odbiorców. Celem instytutu jest wzmacnianie sieci powiązań kultury z innymi obszarami życia mieszkańców. Sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, wizerunek, jakość życia i kultura – to obszary działania instytutu. IKM kontynuuje, zainicjowane w czasie kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zmiany na rzecz zwiększania roli kultury w życiu miasta. (źródło: gdansk.pl)

Obok Gdańska metropolitarne/ regionalne obserwatoria kultury funkcjonują w Bydgoszczy, w Olsztynie (w budowie), w Katowicach, Poznaniu, we Wrocławiu, i w Krakowie. Kolejne regiony i miasta wojewódzkie powołują tego typu instytucje, łączące badania kultury (sektora kultury) z planowaniem strategicznym i partycypacją społeczną w ramach tworzenia miejskich i regionalnych polityk kultury.