Prace nad książką „Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu” dobiegają końca. Niebawem będzie ona dostępna jako publikacja elektroniczna na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury. Książka oprócz prezentacji wyników badań konkretnych instytucji oraz skupionych wokół nich niewielkich grup uczestników kultury, przybliża idee oraz praktyczne rozwiązania związane z wdrażaniem zarządzania partycypacyjnego. Jest też próbą nowatorskiego opisu procesów uczestnictwa w kulturze, jako procesów uspołecznienia.
Publikacja jest podsumowaniem projektu badawczego „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze” realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury.