W Andrychowie, w oparciu o wcześniej istniejący Klub pod Basztą (oddział Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie), powstała nowa niepubliczna instytucja kultury pod roboczą nazwą Laboratorium Baszta:

„Laboratorium” czyli inspiracja i katalizator powstawania nowych pomysłów, wprowadzania zmian, ulepszeń i eksperymentowania. Jesteśmy przekonani, że każda instytucja kultury jest dobrem wspólnym całej społeczności lokalnej. Jej kształt, program i sposób funkcjonowania to nie tylko sprawa pracowników i dyrekcji, ale wszystkich mieszkańców. Używamy słowa „laboratorium”, bo chcemy, żeby jak najwięcej zależało tutaj od Was. Nie szukamy wychowanków, ani biernych odbiorców, tylko partnerów i współpracowników. Przy okazji tworząc Basztę z Wami sami się uczymy. (źródło: laboratoriumbaszta.org)

Gospodarzem obiektu zostało Andrychowskie Stowarzyszanie Twórców Kultury, nowe stowarzyszenie założone przez twórców i animatorów kultury z Andrychowa: Wojciecha Zaborowskiego, Annę Płonkę, Patryka Augustyna, Beatę Maciejczyk, Barkę Tworek, i innych. Obecnie w stowarzyszeniu działa 30 członków.
[field name=multimedia]
Zespół Laboratorium Baszty jej nowy program działań chce ustalić partycypacyjnie:

Sporządziliśmy szczegółowy plan działań, które – mamy nadzieję – doprowadzą nas do celu, jakim jest przejęcie Baszty przez Was. Chcemy, żebyście to Wy decydowali o kształcie klubu, o tym, co się w nim dzieje. Chcemy przestać używać terminów: „oferta” i „propozycje” i zastąpić je słowami: „inicjatywa” i „pomysły”. Chcemy, żeby nasza funkcja ostatecznie ograniczyła się do roli tych, którzy wspierają i ułatwiają wcielanie Waszych pomysłów w życie. (źródło: laboratoriumbaszta.org)

Bardzo liczymy na informację, jak udało się przeprowadzić ten proces, w skali regionu innowacyjny. Życzymy powodzenia i trwałych efektów!