Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Res Publiki Nowej, w której znaleźć można duży blok tekstów poświęconych animacji i animatorom kultury.
zawód animator

Kim tak naprawdę są animatorzy kultury i czym się zajmują? Jakim problemom stawiają czoła na co dzień? Czy ich działalność to rodzaj profesji, misja, a może sposób na realizowanie pasji? 211. numer „Res Publiki Nowej” poświęcamy zagadnieniom animacji kultury, choć koncentrujemy się przede wszystkim na ludziach – na samych animatorach. (źródło: Res Publica Nowa)

Blok tekstów o animacji otwiera wprowadzenie Martyny Obarskiej. Następnie można się zapoznać z wywiadami z czterema animatorkami kultury: Zofią Bisiak, Joanną Żak, Karoliną Plutą i Klarą Kopcińską. Kolejne dwa teksty gości zagranicznych (Community arts a kwestia jakości oraz Animator społeczno-kulturalny w społeczeństwie opartym na wiedzy: wykształcenie interweniującego a jakość interwencji) są interesującym poszerzeniem znaczeń tej dyscypliny na polskim gruncie. W następnym artykule Magdalena Kubecka zastanawia się czy animacja kultury to zawód czy sposób ulepszania świata? W ostatnim tekście tego bloku Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury przedstawia animację kultury jako pole rozwoju lokalnych polityk kulturalnych.
Ponadto w numerze Jan Mencwel analizuje raport prof. Jerzego Hausnera Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu.
Wersję elektroniczną czasopisma można nabyć w systemie „za dowolną kwotę”.