Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na spotkanie Zdobywcy kultury w sieci. Prezentacja raportu „Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści”
Prezentacja będzie miała charakter dyskusji w gronie autorów raportu Mirka Filiciaka i Alka Tarkowskiego oraz zaproszonych panelistów; Kingi Jakubowskiej (Legalna Kultura), Edwina Bendyka (Polityka, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas), dr. Tomasza Rakowskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz dr. Wojciecha Machały (Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW)

  • W jaki sposób Polacy uczestniczą dziś w kulturze ?
  • Jak wygląda zdobywanie, korzystanie, udostępnianie i tworzenie treści w internecie?
  • Czy nieformalna cyrkulacja treści istotnie zagraża kulturze „oficjalnej” i obiegowi formalnemu?

Spotkanie odbędzie się w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w środę, 25 stycznia 2012 roku o godzinie 18.00.
Zapraszamy również do obejrzenia streszczenia raportu.