Kiedy: 10 listopada 2012 r.
Gdzie: gmach Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Serdecznie zapraszamy na VII Kongres Obywatelski, który odbędzie się pod hasłem „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski”. Moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych będzie Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Forum Kraków jest partnerem merytorycznym kongresu.

Obserwując naszą rzeczywistość coraz bardziej uświadamiamy sobie znaczenie
systemu wartości oraz postaw i osobowych kompetencji dla poprawy naszego
funkcjonowania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym.
To w tej sferze leżą największe rezerwy rozwojowe Polski. Nie możemy ciągle
konkurować niskimi kosztami pracy, podwykonawstwem, naśladownictwem, itd.
Czas na zmianę, na inny model rozwoju. Model, który wymaga inwestycji nie
tylko w infrastrukturę techniczną, ale także w kulturowo-mentalną, która jest
fundamentem naszych zachowań w biznesie, polityce, administracji, edukacji,
kulturze czy w życiu wspólnot lokalnych (źródło: www.kongresobywatelski.pl)

Wśród panelistów m.in.: Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Jan Szomburg (Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową), Jan Englert (Dyrektor Artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie), Jacek Santorski (psycholog i wydawca), Edwin Bendyk (pisarz i dziennikarz).
Szczegółowy program Kongresu znajduje się na stronie organizatora.
Wstęp wolny. Rejestracja do 9 listopada poprzez formularz zgłoszeniowy.
Organizator: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.