O dofinansowanie w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne można ubiegać się do 26 marca 2013 roku. Więcej informacji na stronie Dom Kultury Plus.

Program skierowany jest do domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez instytucję kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Zadaniem beneficjentów programu będzie zidentyfikowanie samodzielnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, wspólna realizacja wybranych projektów oraz dokonanie ich oceny. W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator.