Małopolski Instytut Kultury został uznany za instytucję przyjazną wolontariuszom w ramach programu Dobry Wolontariat. Wcześniej nasza oferta współpracy z wolontariuszami (oraz kilkunastu innych organizacji i instytucji) została poddana analizie w ramach projektu badawczego Kurs na wolontariat. Raport z tego badania dostępny jest na stronie internetowej Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Obecnie mamy przyjemność zaprezentować Państwu dokument „DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU: MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY” opracowany w ramach programu Dobry Wolontariat, w którym opisane są działania MIK-u w zakresie wolontariatu:

Model współpracy Małopolskiego Instytutu Kultury z wolontariuszami wyraźnie różni się od rozpowszechnionych w wielu instytucjach schematów. Najważniejszą różnicę, która czyni z MIK-u instytucję wyjątkową, zwłaszcza na tle podobnych instytucji państwowych, jest fakt, że prowadzenie programu wolontariatu jest traktowane jako część misji tej instytucji, a nie – jak to często bywa – jako środek do osiągnięcia konkretnych celów. (źródło: DOBRE PRAKTYKI WOLONTARIATU: MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY)

Więcej o wolontariacie MIK-u >>