Małopolski Instytut Kultury, 10 października 2012 roku wziął udział w spotkaniu Międzyresortowego Zespołu Metodologicznego ds. Statystyki Kultury w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

W dniu 17 czerwca 2009 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Profesor Józef Oleński oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisali porozumienie o podjęciu współpracy międzyresortowej w dziedzinie badań z obszaru kultury. W tym celu powołany został Międzyresortowy Zespół Metodologiczny do spraw statystyki kultury, w ramach którego prace realizują także pracownicy Ośrodka Statystyki Kultury. Zadaniem Zespołu jest ustalenie obszaru zjawisk znajdujących się w polu zainteresowania statystyki kultury, przegląd już istniejących narzędzi i zaprojektowanie nowych dla potrzeb zbierania danych w obszarze kultury oraz stworzenie metodologii dla nowych badań. (źródło: Ośrodek Statystyki Kultury GUS)

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, Związku Miast Polskich, Głównego Urzędu Statystycznego (w tym Ośrodka Statystyki Kultury), regionalnych obserwatoriów kultury z Poznania i Krakowa.
Spotkanie dotyczyło propozycji zmian w statystyce publicznej w obszarze kultury opracowanych przez Związek Miast Polskich we współpracy z Forum Kraków, Małopolskim Instytutem Kultury, Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM.
[field name=multimedia]