Zapraszamy do poznania dokumentu Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. W listopadzie 2011 roku zakończyły się jego konsultacje społeczne (na portalu konsultacyjnym Urzędu Miasta Warszawy można znaleźć zgłoszone uwagi).

Program powstawał w szerokim gronie zaangażowanych osób i środowisk:
Prace nad PRK, tworzonym na zamówienie Urzędu Miasta st. Warszawy od 2008 roku, odzwierciedlają te procesy. W przygotowywanie dokumentu, poza pracownikami Urzędu, zostały włączone liczne środowiska związane z kulturą: eksperckie, pozarządowe, akademickie, przedstawicieli instytucji publicznych i sektora prywatnego. Praca nad PRK stała się także elementem starań Warszawy o tytuł ESK. Skomplikowało to i wydłużyło jego powstawanie, dając jednak szansę na uwzględnienie bardzo wielu punktów widzenia. Ten nowatorski i otwarty proces budowania w dialogu społecznym dokumentu o charakterze strategicznym wpłynął na jego formę. Zdecydowano się odejść od sformalizowanego języka i modelowej konstrukcji programów strategicznych, trudnych do zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy. Program Rozwoju Kultury, jak wskazuje jego nazwa – ”Miasto kultury i obywateli”, kładzie mocny nacisk na zaangażowanie obywateli w kulturę jako twórców i odbiorców, a zatem jego forma i język muszą być zrozumiałe i przystępne. (źródło: Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020, str.4)

Więcej o powstaniu tego dokumentu w artykule Artura Celińskiego Miasto kultury dla profesjonalistów (Respublica Nowa) oraz wpisie Edwina Bendyka Warszawa, Program Rozwoju Kultury – sposób na miasto (Antymatrix).
[zdjęcie: juanelos]