Gmina Lanckorona jest jednym z tych miejsc w Małopolsce, które w sposób zdecydowany chcą traktować kulturę jako dźwignię rozwoju lokalnego. Warto dodać, że, inaczej niż znacząca większość samorządów, nie inwestuje w kulturę jako atrakcję turystyczną, ale na bazie kultury i dziedzictwa kulturowego chce długofalowo inwestować w rozwój kapitału społecznego gminy. Świadczy o tym szereg działań: organizacja warsztatów i lokalnych debat wykorzystywanych w zarządzaniu; uchwalenie lokalnego programu strategicznego dot. ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego Gminy Lanckorona, rozwój przedsiębiorczości społecznej, jak również działania skierowane w stronę sektora pozarządowego w gminie.
VIII Festiwal Teatrów Amatorskich "Wózek Tespisa" w Lanckoronie
Dzięki takiemu postępowaniu Gmina Lanckorona w coraz większym stopniu jest postrzegana jako istotne centrum kultury w Małopolsce. Taka marka (jak i dobrze oceniane kompetencje samorządu w zakresie wspierania kultury) przyciąga nowe inicjatywy kulturalne. Najnowszy projekt, któremu warto kibicować, to propozycja utworzenia muzeum-galerii sztuki pod nazwą Muzeum na prowincji. Pomysł narodził się z inicjatywy artystów Janiny Jeleńskiej-Papp i Stefana Pappa, którzy nie tylko przekażą na tel cel własne zbiory, ale również chcą w innowacyjny sposób współtworzyć program nowej instytucji. Według autorów, którzy opisują przyszły program instytucji, będzie ona społecznym centrum kulturalnym, zintegrowanym z aktywnością społeczności lokalnej.
Wójt gminy, Zofia Oszacka, bardzo pozytywnie odniosła się do tej inicjatywy. Samorząd Lanckorony zadeklarował, że na cele muzealne przekaże działkę. Ma zostać na niej wybudowany budynek nawiązujący do architektury Lanckorony (źródło: „Dziennik Polski”). Sama inwestycja może zostać sfinansowana ze środków UE pochodzących z nowej perspektywy budżetowej. Powodzenie tego planu będzie zależeć jednak od współpracy z Województwem Małopolskim lub MKIDN-em, ponieważ Lanckorony może nie być stać na samodzielne finansowanie działalności nowej instytucji kultury.