Jutro w Krynicy Zdroju rozpocznie się XXII Forum Ekonomiczne.

Jego misją jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Krynica to ważny punkt na mapie politycznej świata, gdzie na tak dużą skalę Wschód spotyka się z Zachodem. Co roku na Forum przyjeżdża ponad 2500 gości – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego – oraz 500 dziennikarzy z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Jest to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. (źródło: Forum Ekonomiczne)

Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym partnerem jest Województwo Małopolskie.
Wśród licznych debat, spotkań i konferencji w programie tegorocznego forum nie zabrakło kultury. Kultury rozumianej przede wszystkim jako obszar przemian cywilizacyjnych (nowe technologie, Internet, prawa własności, demokracja obywatelska); stymulator innowacyjności i kreatywności oraz przestrzeń współpracy europejskiej.
http://www.flickr.com/photos/bartku/2571450760/
(autor: Bartek Kuzia)

Czy nowe technologie zabiją czy uratują kulturę?
Szybki rozwój nowych technologii wpływa na sposób korzystania z dóbr kultury. Internet i coraz powszechniejsze urządzenia mobilne spłycają, zdaniem wielu, kontakt z kulturą. Z drugiej strony inwestycja w produkcję i dystrybucję wysokiej jakości legalnych treści tworzy kulturę innowacji i przewagi rynkowej. Ale jak mawiał genialny psychiatra Antoni Kępiński „Cywilizacja – to władza nad światem, kultura – to miłość do świata”. Co zatem może zrobić branża nowych technologii i mediów, aby kultura – składnik kapitału społecznego, mający kolosalny wpływ na demokrację i gospodarkę – miała się w Polsce coraz lepiej?
O tym, w debacie „Czy nowe technologie zabiją czy uratują kulturę?”, dyskutować będą: Beata Mońka, prezes, dyrektor generalny, CANAL+ Cyfrowy; Michał Boni, Minister, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP; Agnieszka Odorowicz, Dyrektor, Polski Instytut Sztuki Filmowej; Jacek Niewęgłowski, Dyrektor ds. Strategii, członek zarządu, P4; Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny, Rzeczpospolita; Eryk Stankunowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego, Forbes; Fabio del Alisal Sanchez, dyrektor ds. Kontaktów z Zagranicą, Krajowa Komisja Rynku Telekomunikacyjnego, CMT (Hiszpania) oraz Marjory van den Broeke, szef, Dział Prasowy, Parlament Europejski (Belgia). Partnerem debaty jest CANAL+ Cyfrowy.
Kultura: czy także europejska, nie tylko narodowa?
W ostatnich latach UE jest w coraz głębszym kryzysie, nie tylko z powodów ekonomicznych. Nasila się brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi, odnawiają się zachowania nacjonalistyczne. Czy Unia zapomina, że genezą europejskiej wspólnoty jest idea działania na rzecz ludzi, a nie tylko konsumentów? Istnieje ponad 200 definicji kultury, więc należy dokładnie zdefiniować to, co my rozumiemy przez wyraz „kultura”, o której chcemy dyskutować. Nasz panel ma zadanie ustalić relacje pomiędzy kulturą a ekonomią i dać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest harmonijne zestawienie pojęć kultury narodowej z europejską.
O tym, w debacie „Kultura: czy także europejska, nie tylko narodowa?”, rozmawiać będą: Nikola Rasic, członek zarządu, Europejska Unia Esperanto (Holandia); Zbigniew Galor, profesor Socjologii, wykładowca, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; Ilona Koutny, kierownik Ugrofinistyki i Interlingvistyki, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza (Węgry); Jozef Reinvart, starszy radca, Departament Spraw UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Słowacja) oraz Robert Ślusarek, dyrektor, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Debata organizowana w ramach Forum Regionów.
Kultura jako stymulator kreatywności i innowacyjności w regionie
Dynamika zmian zachodzących w globalnej gospodarce nie pozostawia złudzeń – najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższą przyszłość wydaje się być stagnacja rozwoju. Szanse na przetrwanie na światowym rynku mają tylko te państwa, które będą w stanie wyczuć kierunki, którymi należy podążać i dostosować się do nich. We współczesnym świecie bycie konkurencyjnym jest równoznaczne z posiadaniem zdolności do innowacji. Innowacji natomiast nie ma bez kreatywności, a ta z kolei jest w dużym stopniu uzależniona od szeroko rozumianej kultury i wiedzy na temat jej wpływu na procesy ekonomiczne i społeczne. W jaki sposób rozpoznawać i wykorzystywać innowacyjny charakter potencjału kulturowego kraju i regionów? Jak najlepiej wykorzystać te zasoby dla rozwoju? Dlaczego ważne jest uruchomienie potencjału kreatywnego obywateli i jaka jest w tym procesie rola kultury? Jak inwestycje w infrastrukturę i działalność kulturalną mogą wpływać na kształtowanie przestrzeni publicznej i rozwój aktywności twórczej obywateli. Dlaczego lokalizacja takich inwestycji powinna być poprzedzona badaniami i jakiego rodzaju badania są potrzebne? Jak mądrze czerpać z doświadczeń europejskich i polskich przy tworzeniu własnej strategii rozwoju? Wreszcie, jak prywatni przedsiębiorcy mogą skorzystać z potencjału kulturowego regionu – czy turystyka kulturowa to jedyna możliwość?
O tym, podczas VI Forum Regionów w Krynicy-Zdrój i Muszynie, w debacie „Kultura jako stymulator kreatywności i innowacyjności w regionie”, dyskutować będą m.in.: Monika Smoleń-Bromska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Jerzy Hausner, profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Edwin Bendyk, redaktor działu „Nauka”, Polityka; Krzysztof Dudek, dyrektor, Narodowe Centrum Kultury; Robert Palmer, Dyrektor, Dyrektoriat Kultury oraz Kulturowego i Naturalnego Dziedzictwa, Rada Europy (Francja) i Michael Schwarze-Rodrian, Dyrektor ds. Kontaktów Regionalnych i Europejskich, Związek Zagłębia Ruhry (Niemcy). Partner: Narodowe Centrum Kultury. Debata organizowana w ramach Forum Regionów
(źródło: Forum Ekonomiczne)

Kolejne debaty wymieniane w programie będą dotyczyć polityk miejskich, cyfryzacji książki i prasy, powstawania nowych mediów społecznościowych, stanu społeczeństwa obywatelskiego.