Na zaproszenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, 20 listopada 2012 roku dr Anna Nacher z Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ oraz Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury zaprezentowali wstępne wyniki badań kultury miejskiej w Krakowie przeprowadzonych w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego spotkania zamieszczonej na stronie Instytutu Kultury Miejskiej. Poniżej prezentacja ze spotkania.
[field name=multimedia]
Instytut Kultury Miejskiej jest nową instytucją kultury (funkcjonuje od 2011 roku), która powstała w oparciu miejskie biuro koordynacji starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wizję działań określa następująco:

Instytut Kultury Miejskiej działa na styku kultury i innych sfer życia miasta. Głównym przedmiotem naszego zainteresowania są nowe zjawiska w kulturze oraz te projekty kulturalne, które angażują mieszkańców i docierają do nowych grup odbiorców. Celem instytutu jest wzmacnianie sieci powiązań kultury z innymi obszarami życia mieszkańców. Sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, wizerunek, jakość życia i kultura – to obszary działania instytutu. IKM kontynuuje, zainicjowane w czasie kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zmiany na rzecz zwiększania roli kultury w życiu miasta. (źródło: IKM)

W tym celu IKM powołał regionalne Obserwatorium Kultury. W jego ramach, w 2012 roku zrealizowany został projekt Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku. 12 listopada 2012 roku Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury wziął udział w spotkaniu Panelu Ekspertów „Czym jest i zarządzać poszerzonym polem kultury?”