Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku ramach Programów Ministra przeprowadziło m. in. konkurs grantowy Kultura Ludowa, którego cele zostały określone następująco:

  • wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej,
  • zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej z uwzględnieniem elementów podlegających lokalnym i społecznym zmianom,
  • promowanie różnorodnych form popularyzacji kultury ludowej.

Wśród 80 rozpatrzonych pozytywnie wniosków 17 pochodziło z Małopolski (ponad 21%). Wśród dofinansowanych zadań znalazły się zarówno działania o wieloletniej tradycji i ustalonej renomie (tu głownie festiwale i przeglądy sztuki ludowej) jak i działania nowe, związane np. z digitalizacją, etnodizajnem, rozwojem przedsiębiorczości w oparciu o rzemiosło ludowe.

  • Trzy projekty realizowały organizacje pozarządowe.
  • Trzynaście projektów przeprowadziły instytucje kultury (w tym sześć instytucje kultury Województwa Małopolskiego)
  • Jeden projekt przygotowała firma prywatna działająca w sektorze kultury.

(ilustracja z archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie)
Lista dofinansowanych projektów:

Jak można podsumować tę listę projektów poświęconych kulturze ludowej? Sceniczne przeglądy, konkursy i festiwale są najważniejszymi platformami animacji i promocji kultury ludowej w gminach Małopolski. Muzea rozwijają działalność edukacyjną w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego odchodząc od statycznego programu lekcji muzealnych w stronę działań o charakterze przemyślanych edukacyjnych produktów kulturalnych. Rzemiosło ludowe, inspiracje sztuką ludową w dizajnie stają się coraz istotniejszym zasobem w tworzeniu oferty turystyki kulturowej.