Po kilku latach starań Kraków oficjalnie ogłoszono 21 października 2013 roku Miastem Literatury UNESCO. Stolica Małopolski jest siódmym miastem na świecie noszącym ten tytuł (obok Edynburga, Melbourne, Iowa City, Dublina, Reykjaviku i Norwich). Dzięki uzyskaniu tego miana Kraków dołączył do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Dzięki tytułowi Miasta Literatury UNESCO całe to bogactwo zyska nie tylko prestiż i uwagę świata. Wizje rozwoju, zarysowane już we wniosku aplikacyjnym, idą także w stronę nowych terenów eksploracji. Zakres tematów jest ogromny: od turystyki literackiej, poprzez tworzenie innowacyjnych miejsc związanych z literaturą, aż po wytyczanie nowych ścieżek jej współpracy z innymi dziedzinami twórczej aktywności – z filmem, nowymi mediami czy przemysłem gier. Kraków, historyczne miasto, w którym prężnie rozwijają się dziś najnowocześniejsze technologie, chce udowodnić – i pokazuje, że ma po temu stosowny potencjał – że nowy, cyfrowy świat nie musi stać w opozycji do starej, dobrej książki. (źródło: Conrad Festiwal)

Tytuł Miasta Literatury jest nie tylko wizerunkowym osiągnięciem Krakowa. Umożliwia on współpracę w międzynarodowej sieci miast kreatywnych oraz ułatwia drogę do korzystania z środków finansowych z funduszy międzynarodowych, m.in. Unii Europejskiej. Oznacza to również wdrożenie „nowej” strategii rozwoju kultury w mieście. Warto zajrzeć do wniosku aplikacyjnego Krakowa, do jego części poświęconej wizji rozwoju w oparciu o ten tytuł. Dokument wskazuje 10 obszarów tematycznych:

  • Integrowanie różnorodnego życia literackiego
  • Tworzenie połączeń: literatura, nowe media i przemysły kreatywne
  • Kreowanie postaw czytelniczych
  • Organizacja wydarzeń i festiwali literackich
  • Wspieranie rozwoju przemysłów książki
  • Tworzenie warunków do uobecniania się literatury w przestrzeni publicznej
  • Rozwijanie programów stypendialnych
  • Rozwijanie związków literatury z prawami człowieka
  • Zacieśnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie literatury
  • Edukacja literacka

Organem odpowiedzialnym za dysponowanie zintegrowanym budżetem literackim będzie Rada Miasta Literatury – organ składający się z 10 przedstawicieli najważniejszych podmiotów życia literackiego miasta, zarówno samorządowych, rządowych jak pozarządowych i komercyjnych.
Dwa kluczowe (i przygotowywane do wdrożenia) przedsięwzięcia wzmacniające Kraków, jako miasto literatury to powstanie Forum Literatury (instytucji, która będzie stwarzała sprzyjające warunki dla ich rozwoju Krakowa za pomocą literatury) i stworzenie spójnego systemu funkcjonowania bibliotek publicznych Krakowa.
Prace nad wnioskiem aplikacyjnym koordynowało Krakowskie Biuro Festiwalowe. Serdecznie gratulujemy!