Zarząd Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli III sektora do konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017. Wszelkie uwagi i propozycje do projektu Wieloletniego programu należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2012 roku.

Informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie www.malopolskie.pl.
Projekt Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z NGO na lata 2013-2017 >>

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zostaną opublikowane nie później niż 31 października 2012 r. na stronie internetowej www.malopolskie.pl/współpraca/ngo.