Urząd Miasta Andrychowa ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Informacje o konkursie znajdują się na stronie BIP Andrychowa.

Kandydat na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie może zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności tej instytucji w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku) – w jej siedzibie w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 35 (nr tel. 33 875 39 45). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 93.

Instytucją, przez ostatni rok, kierował Zbigniew Matejko. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie przekazało jeden z posiadanych klubów (Pod Basztą) Andrychowskiemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury, przyszły dyrektor będzie zatem odpowiedzialny za rozwój tego partnerstwa publiczno-pozarządowego.