Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs pn. Edukacja medialna, badania w ramach Programów ministra. Celem programu jest diagnoza stanu kompetencji medialnych społeczeństwa. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

  • projektów badawczych diagnozujących stan i poziom kompetencji komunikacyjnych,
  • projektów badawczych diagnozujących stan i poziom kompetencji prawnych ,
  • projektów badawczych analizujących stan i efekty działań dotyczących edukacji medialnej realizowanych ramach systemu edukacji formalnej jak i poprzez działania podmiotów edukacji nieformalnej.

Wnioski można składać do 7 maja. Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie MKiDN-u.
O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • uczelnie publiczne;
  • uczelnie niepubliczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.