W Poznaniu, 7 listopada 2013 roku odbędzie się ogólnopolska Konferencja Praktyki i Metody Edukacji Kulturalnej. Do udziału w tym spotkaniu zapraszają organizatorzy: Centrum Kultury Zamek, Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału w konferencji organizatorów działów edukacyjnych w poszczególnych instytucjach kultury, animatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz badaczy edukacji kulturalno-artystycznej. udział w konferencji wezmą także przedstawiciele władz samorządowych, odpowiedzialni za polityki kulturalne w zakresie edukacji w poszczególnych miastach Polski. Konferencja będzie miała formę interdyscyplinarnego warsztatu – wymiany doświadczeń w zakresie dotychczasowych praktyk edukacji kulturalnej w Polsce, dzięki której możliwe będzie także wypracowanie nowych rozwiązań. (źródło: Centrum Kultury Zamek)

W konferencji będzie uczestniczyła Pani dr Anna Nacher z prezentacją projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy” zrealizowanego w MIK w 2012 roku w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kultury.
Zgłoszenia na konferencję można wysyłać do 5 listopada 2013 roku mailowo sekretariat@ckzamek.pl lub telefonicznie (061) 64 65 276. Zapraszamy do udziału.