Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem pn. Opinia zespołu ds. Strategii KDO na temat dokumentu Strategia Rozwoju Kultury Krakowa na lata 2010 – 2014 oraz stanu jego realizacji, przygotowanym w ramach prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.

Celem pracy zespołu było bliższe przyjrzenie się dokumentowi Strategia Rozwoju Kultury Krakowa na lata 2010 – 2014, dokonanie jego analizy oraz zbadanie stanu jego realizacji. Łącznie odbyło się 8 spotkań w terminie do 20 listopada 2012, w tym jedno z przedstawicielem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK p. Joanną Szulborską – Łukaszewicz. Poza uzyskanymi na spotkaniu informacjami nie udało się pozyskać z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK żadnych materiałów dotyczących aktualnego stanu realizacji zapisów Strategii ani jego ewaluacji. Stąd poniższa analiza opiera się na pracy własnej Zespołu oraz na informacjach dostępnych na stronie UMK (sprawozdania zamieszczone w BIP-ie).

[field name=multimedia]
(źródło dokumentu: BIP Miasta Kraków)

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury przyjęła opinię Zespołu ds. Strategii i postanowiła przekazać ją: dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentowi Miasta Krakowa, Zastępcy Prezydent Miasta ds. Kultury i Promocji Miasta, Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, Przedstawicielom Konwentu Strategicznego, Przedstawicielom organizacji pozarządowych w Krakowskiej Radzie Pożytku Publicznego.