Spotkanie „Co się liczy i czy można to obliczyć. Inwestycja w kulturę okiem darczyńców – motywacje, metody i efekty” zostało zorganizowane przez Forum Darczyńców, związek organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały różnorodne inicjatywy fundacji i firm wspierających kulturę w Polsce, Niemczech i Francji. Uczestnicy spotkania rozmawiali też na temat motywacji i celów grantodawców zaangażowanych w kulturę i sztukę. Forum Darczyńców, dbając o rozwój filantropii instytucjonalnej w Polsce, otworzyło tym wydarzeniem dyskusję na temat najlepszych metod działania i efektów mecenatu kultury i sztuki, przyznawania dotacji na różnorodne inicjatywy w obszarze kultury oraz zawiązywania partnerstw. (źródło: Forum Darczyńców)

Słowo wstępne pt. „Sztuka dla sztuki?” wygłosiła Joanna Orlik, Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury.
[field name=multimedia]
Zapraszamy również do przeczytania komentarza Alka Tarkowskiego Kultura i zaangażowanie – po debacie Forum Darczyńców