Na ostatnim spotkaniu Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji, 7 lutego 2012 roku, Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury otrzymała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego, Romana Ciepieli nominację na członka Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji.

Małopolska Rada Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji doradza MORR. Opiniuje programy badań oraz kierunki aktualnych i przyszłych prac obserwatoriów W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu. MORR tworzy pięć ośrodków badawczych: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji oraz powstałe niedawno Małopolskie Obserwatorium Kultury. Ich działalność finansowana jest ze środków unijnych i budżetu Małopolski. (źródło: Województwo Małopolskie)

Nominacje otrzymali również: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wiesław Bury – prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., dr Wiesław Gumuła – dyrektor oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, Andrzej Pajor – z-ca dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski, Wioletta Wilińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz dr Marcin Zawicki z UEK. Pełny skład rady znajduje się na stronie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.
Relację z posiedzenia rady można przeczytać tu.