Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował zestawienie wyników naboru regionalnych instytucji kultury do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok. W sumie instytucje te złożyły 75 wniosków o dofinansowanie działań, 21 z nich zostało zaakceptowane przez MKiDN. Razem regionalne instytucje kultury otrzymają 1,832 mln złotych.
Lista zadań, które zostaną zrealizowane przy wsparciu MKiDN:
Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

 • Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej w 2012 roku
 • Wydanie i promocja książki pt. Krakowski Salon Poezji. Plus 100 spotkań Tom III
 • Modernizacja rozdzielni średniego napięcia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej dla sceny, podscenia i galerii Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – III etap prac
 • Modernizacja urządzeń Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na miarę XXI wieku – IV etap prac

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

 • Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

 • Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych. Rozwój unikatowego portalu w Polsce

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

 • Curtiss Hawk – epigon Wielkiej Wojny. Projekt konserwatorski – wykonanie płatów nośnych

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

 • Ślad tradycji w skansenach małopolskich
 • SCANsen-współczesne możliwości dokumentowania tradycji

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

 • Konkurs Malowana Chata – 49. Edycja

Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem

 • Zakup obrazów na szkle autorstwa Eweliny Pęksowej
 • Wystawa „Porozmawiajmy o kobietach. Schulz, Witkacy, Gombrowicz i inni”

Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”

 • Odwiedzamy naszych dziadków

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 • Zapomniana książka
 • Dyskusyjne Kluby Książki (w ramach Instytutu Książki)

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

 • Święto Dzieci Gór – XX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

 • Dilettante – teatr w ruchu
 • Wydawanie kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” w wersji papierowej i elektronicznej w latach 2012-2014
 • Kultura miejska – węzły i przepływy

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie

 • Wystawa Tadeusza Kantora w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie
 • Otwarcie nowej siedziby „Cricoteki”