Zapraszamy do zapoznania się z analizą danych dotyczących finansowania oraz dochodów regionalnych instytucji kultury w Małopolsce. Opracowanie powstało na podstawie dwóch dokumentów Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM: INSTYTUCJE KULTURY- INFORMACJA ZA LATA 2009-2011 oraz Informacja na temat finansowania Instytucji Kultury przez Województwo Małopolskie (2005-2010).
[field name=multimedia]
Przychody ogółem obejmują: dotacje od organizatorów (to w większości fundusze pochodzące od Samorządu Województwa Małopolskiego, ale również Miasta Krakowa i innych samorządów przekazujących dotacje na działalność regionalnych instytucji kultury), środki od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w formie dotacji bądź grantów), środki z funduszy europejskich (np. MRPO), przychody związane z prowadzeniem własnej działalności przez instytucje kultury, pieniądze pochodzące z darowizn i mecenatu, i inne.
[field name=multimedia2]
Warto pamiętać o ogromnej skali inwestycji infrastrukturalnych przeprowadzanych w regionalnych instytucjach kultury od 2007 roku.
[field name=multimedia3]
[field name=multimedia4]
Pogłębioną analizę finansowania regionalnych instytucji kultury w Małopolsce można znaleźć w raporcie Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT opracowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.