W Szczecińskim Inkubatorze Kultury, 24-25 listopada odbyło się ogólnopolskie spotkanie instytucji oraz organizacji, które działają w obszarze inkubowania kultury. Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury miał charakter roboczy, służył poznaniu wzajemnych działań oraz dyskusji o współpracy tego typu placówek w przyszłości. Relacja ze spotkania dostępna jest na stronie szczecińskiego inkubatora.

W trakcie rozmów zastanawiano się, czy wszystkie instytucje kultury są potrzebne, oraz co powoduje, że entuzjazm niektórych projektów tak szybko wypala się. Jako przykład wymieniany był konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. O potrzebie dookreślenia miejsc kulturotwórczych mówili przedstawiciele Fabryki Sztuki, podając przykłady alternatywnych miejsc w Łodzi. (źródło: Szczeciński Inkubator Kultury)

Inkubatory kultury wykorzystują wypracowaną metodologię wspierania nowo powstałych przedsiębiorstw ale również organizacji pozarządowych, które w takich miejscach mogą znaleźć pomoc prawną i księgową, wynająć biuro po preferencyjnych cenach, otrzymać dofinansowanie dla projektowanych działań. Inkubatory bardzo często mogą stać się początkiem klastra współpracy, ponieważ umieszczenia początkujących przedsięwzięć w „jednym miejscu” sprzyja współpracy i kooperacji.
Inkubatory bardzo często udzielają pomocy w ramach określonej branży lub dla wybranego typu uprawnionych podmiotów (np. inkubatory technologiczne, przedsiębiorczości akademickiej, ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych). Inkubatory można rozpatrywać jako ważną część systemu wspierania przedsiębiorczości i aktywności społecznej (obok parków przemysłowo-technologicznych, inicjatyw klastrowych, media lab-ów, przedsięwzięć typu „creative hub”, sieci aniołów biznesu, ośrodków wsparcia dla organizacji pozarządowych, centrów wolontariatu itp.).
Polskie inkubatory kultury działają jako instytucje kultury oraz jako wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, wymienić można następujące przedsięwzięcia:

Więcej w artykule Inkubują kulturę na portalu ngo.pl.
Warto wymienić również instytucje związane z dizajnem, które w bardzo podobny sposób chcą wspierać rozwój sektora kreatywnego, takie jak: Zamek Cieszyn (instytucja kultury), Concordia Design z Poznania (podmiot prywatny), Design Centrum Kielce (jednostka budżetowa miasta).
Większość opinanych tu instytucji wsparcia rozwoju sektora kultury dopiero startuje z działalnością (wyjątkiem jest Zamek Cieszyn). Najbliższe lata pokażą, które rozwiązania się sprawdzą.