FMiMK
Już jutro rozpocznie się dwudniowe, założycielskie Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa. Inicjatorzy tego spotkania tak określili długofalowy cel działania forum obywateli:

Stwórzmy przestrzeń do debaty nad najważniejszymi sprawami w mieście. Poznajmy się i inspirujmy się wzajemnie. Zacznijmy działać, udzielmy wsparcia działaniom innych. Celem forum jest konsolidacja dotychczas rozproszonych działań oraz oddolne wypracowanie strategii rozwoju miasta, która będzie alternatywą dla obecnie dominującej aspołecznej polityki władz Krakowa. (źródło: forumkrakowa.org)

Jeśli inicjatywa się powiedzie na forum spotkają się przede wszystkim stowarzyszenia i aktywiści, którzy zabierają głos w najważniejszych dla miasta sprawach. Grupa inicjatywna to przede wszystkim organizacje wchodzące w skład Inicjatywy Prawo do miasta.
Program spotkania korzysta z ustalonej już metodologii tego typu zgromadzeń miejskich. Jeden dziań zostanie przeznaczony na pracę w podstolikach, na których mają zostać wydyskutowane postulaty dotyczące wybranych obszarów strategicznych, a kolejny dzień to prezentacje wyników i dyskusje plenarne. Obywatelstwo takiego zgromadzenia jest funkcją aktywności i obecności jego członków, ponieważ każdy ma prawo w nim uczestniczyć. Jeśli celem jest oddolne wypracowanie strategii rozwoju miasta, to forum ma stać się przestrzenią debaty oraz metodą określenia wspólnego stanowiska w zakresie priorytetów polityki miejskiej przez zaangażowane osoby, środowiska i organizacje. A takie stanowisko może przełożyć się na realny wpływ na rozwój miasta. Od poziomu minimum (władze miasta będą musiały odnieść się do tego stanowiska, choćby ze względu na procedury konsultacyjne) do poziomu maksimum (implementacja i wdrożenie oddolnie stworzonej strategii).
Jeden ze stolików zostanie poświęcony kulturze. Inicjatorzy sformułowali szereg pytań jako punkt wyjścia do debaty:

  • Jak opracowana przez UMK Strategia rozwoju kultury w Krakowie na lata 2010-2014 wpłynęła na sytuację w mieście, dla którego miała być jednym z głównych czynników rozwoju?
  • Czy krakowska kultura jest dziś bardziej fortecą, czy otwartym forum? W jakim stopniu udało jej się wyzwolić z kategorii produktu na rzecz przestrzeni wymiany?
  • Na ile instytucje miejskie nauczyły się porozumiewać z organizacjami pozarządowymi, czy stworzono narzędzia mające ułatwić tę komunikację?
  • Jakie alternatywy zbudowano dla silnie dotąd lobbowanej, a uniemożliwiającej myślenie o systemowym, wielowymiarowym rozwoju infrastruktury kulturalnej polityki eventu i festiwalizacji?
  • Czy warunki stwarzane artystom umożliwiają im codzienną pracę, czy wciąż jedyną szansą niezwiązanyh z instytucjami twórców jest migracja?
  • W jakim stopniu powstająca w mieście oferta kulturalna odpowiada społecznym potrzebom oraz jakiego rodzaju uczestnictwa oczekują Mieszkanki i Mieszkańcy Krakowa?
  • Co zostało z Obywateli Kultury Krakowa i debat, które w ubiegłym roku przetoczyły się przez miasto, jak wykorzystać społeczną energię, którą wzbudziły te ruchy? W jaki sposób działać, by rodzące się i zanikające społeczno-kulturalne, obywatelskie inicjatywy miały większą szansę skutkować realnymi, a przede wszystkim wspólnymi projektami?

Przedkładając poetyką tych pytań na zapalniki dyskusji otrzymamy następującą następującą listę obszarów sporu:
1. Strategia rozwoju kultury w Krakowie: o starej nikt już nie chce pamiętać, kto i jak zadecyduje o kształcie nowej?
2. Paradygmat miejskich polityk i usług kulturalnych: przejście od markowych produktów promocyjnych do autotelicznej przestrzeni wymiany idei i praktyk?
3. Publiczne i społeczne instytucje kultury: partnerstwo czy rozdział, jaki algorytm finansowy?
4. Nowa infrastruktura i festiwale: „białe słonie” czy kapitał rozwoju?
5. Twórczość krakowska: w rozwoju czy w regresie?
6. Oferta miejskich usług kulturalnych: jaka dostępność, na jakim poziomie, w jakim zakresie, w jakim systemie, za jakie pieniądze?
7. Kultura obywatelska: jak stać się partnerem dla miasta, przez zjednoczenie i ciągły nacisk na władze?
Ostatnie pytanie raczej retoryczne. Serdecznie zapraszamy do udziału!