Serdecznie zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu „Projekty kulturalne”poświęcone ewaluacji w sektorze kultury. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek, 12 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00 w Sali Witrażowej przy ul. Batorego 12. W charakterze Gościa wystąpi Piotr Knaś – pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury, koordynator programu Małopolskie Obserwatorium Kultury.
Ewaluacja (którą najkrócej można zdefiniować jako ocenę wstecz podjętych działań dla ich rozwoju w przyszłości) jest częścią procesu zarządzania. Jest warunkiem rozwoju zarządzania w oparciu o wiedzę – o efektach i nakładach, o najlepszych metodach interwencji. Celem ewaluacji jest zgromadzenie danych, ich analiza i wskazanie rekomendacji zmian. Zatem dokonuje się oceny „sytuacji” nie dla samej oceny, ale dla poprawy i rozwoju działań.
W kontekście kultury i ewaluacji warto skupić na dwóch sprawach:

  • Jak mierzyć, oceniać, ewaluować działalność artystyczną czy kulturalną – z definicji trudną do zaszufladkowania i wskazania jej efektów – np. kontekście budowania kapitału społecznego i kulturowego?
  • Jak powinna wyglądać działalność ewaluacyjna w publicznych instytucjach kultury oraz w samorządach, które definiują własną działalność kulturalną jako „zapewnianie dostępu do usług publicznych w obszarze kultury”? Na czym owe usługi mają polegać, jaka ma być ich jakość, jaka ilość, jakie efekty mają przynosić? Czy mają być dla wszystkich czy dla wybranych?

Poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione dwa pytania pomoże (być może) w lepszym poznaniu zagadnienia ewaluacji w sektorze kultury.
Wstęp na spotkanie wolny!
Projekt PRZY KULTURZE to spotkania wokół zagadnień związanych z działalnością animacyjną i menedżerską w obszarze szeroko pojętej kultury. Cykl „Projekty Kulturalne” jest kombinacją wykładów oraz warsztatów, które wyposażą uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na dopracowanie własnego projektu, przeprowadzenie jego ewaluacji i przede wszystkim efektywne pozyskanie funduszy z właściwego źródła.
Organizatorem spotkań jest Samorząd Studentów UJ. Projektowi „Przy Kulturze” patronują: Małopolski Instytut Kultury oraz Małopolskie Forum Kultury przy MISTiA