Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym projektu „Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004–2014” autorstwa Mariusza Dzięglewskiego oraz Aldony Guzik.
W publikacji przedstawiono wnioski wynikające z II modułu badań, których celem był opis praktyk i strategii cyfrowej archiwizacji, udostępniania i upowszechniania zasobów na wybranych portalach internetowych w doświadczeniu ich twórców oraz zmian w tym zakresie w latach 2004–2014. W badaniach uwzględniono dwie jednostki analizy: treści zawarte na portalu internetowym i wypowiedzi pracownika instytucji kultury/animatora „inicjatyw oddolnych”. Analizie poddano jedenaście bardzo zróżnicowanych witryn internetowych oraz dziewiętnastu autorów tych stron.
 
[field name=raport]
 
Publikacja w formacie PDF>>
Zapraszamy do lektury!