Zapraszamy na debatę poświęconą projektowi Etnografia –Animacja – Sztuka realizowanemu przez Kolektyw Terenowy Stowarzyszenia Katedra Kultury. Etnografia -Animacja- Sztuka to cykl długofalowych działań oraz badań prowadzonych przez Kolektyw Terenowy na południowym Mazowszu od 2006 roku.
Punktem wyjścia do debaty będzie trwająca w Muzeum Etnograficznym w Krakowie wystawa prezentująca przedsięwzięcie oraz napisana przez zespół badaczy, animatorów kultury i artystów książka wydana nakładem Narodowego Centrum Kultury.

  • Czy łączenie sztuki, animacji i praktyki etnograficznej musi zakończyć się metodologiczną katastrofą, czy raczej jest szansą na dostrzeżenie nierozpoznawanych często wymiarów kultury?
  • Jakie możliwości i jakie pułapki stoją przed artystami i badaczami opisującymi rzeczywistość współczesnej wsi? Jaki potencjał badawczy wyłania się z działań o charakterze artystycznym lub animacyjnym?
  • Jak dokumentować i prezentować specyficzne doświadczenie bycia, działania w terenie? Kto i w jaki sposób ma do tego prawo?

W debacie wezmą udział:

  • Tomasz Rakowski (Kolektyw Terenowy, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)
  • Marta Duch- Dyngosz (MiesięcznikZNAK)
  • dr Łucja Piekarska –Duraj (Małopolski Instytut Kultury)
  • dr Grażyna Kubica- Heller (Instytut Socjologii UJ)
  • Magdalena Zych (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)