Prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury włączył się w dyskusję o rozwoju kultury w Krakowie. Zapraszamy do przeczytania wywiadu, jakiego udzielił Gazecie Kraków (Kraków – miasto biesiadne. Ale czy kreatywne?). Rozmowa jest bardzo ciekawym komentarzem do obecnych wydarzeń związanych z zarządzaniem kulturą w mieście: sprawy budżetu miasta i debaty o kierunkach rozwoju miasta w oparciu o zasoby kultury. Profesor umieszcza tę dyskusję oraz działania decydentów w szerszym kontekście:

Od 20 lat, kiedy nie jestem już zaangażowany w życie polityczne Krakowa, z zasady nie komentuję jego bieżących zakrętów. Chętnie natomiast skomentuję tę kwestię w szerszym kontekście. Bo myślę, że sytuacja prowokuje do spojrzenia na miejsce i rolę kultury w rozwoju miasta i na zweryfikowanie tej mantry, którą powtarzamy od lat: że Kraków jest stolicą kultury. Zacznę od przypomnienia faktu – ciągle zbyt słabo dostrzeganego – że samorząd gminny nie jest w tej kwestii samotnym graczem i najsilniejszym mecenasem kultury w Krakowie. Tych aktorów jest wielu. W wyniku zmian, jakie nastąpiły po roku 1989, miasto straciło bezpośredni wpływ na najważniejsze i najbardziej kosztowne instytucje kultury, które znajdują się pod opieką ministra kultury lub władz regionalnych. Od ponad 20 lat gmina buduje swoją własną politykę kulturalną, w której obok rozwoju miejskich instytucji kultury (jak choćby Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) oraz mecenatu wobec sektora pozarządowego strategiczną rolę odgrywają festiwale. Faktu radykalnych cięć w budżecie KBF nie można więc odczytać tylko jako pochodnej kryzysu ekonomicznego, kryzysu budżetowego miasta czy rozgrywek politycznych w Radzie. Nie należy też dramatyzować! Jednym z zasadniczych pytań, na jakie trzeba odpowiedzieć, to kwestia: w jakim stopniu potencjał kulturowy Krakowa zależy dziś od polityki miejskiej, jakie są cele tej polityki oraz jaki model mecenatu wobec kultury zapewni miastu osiągnięcie celów strategicznych? [podkr. red.] (źródło: Gazeta Wyborcza)

Zapraszamy do przeczytania również starszego wywiadu z prof. Jackiem Purchlą na temat rozwoju Krakowa w Tygodniku Powszechnym.