Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Biblioteka Sztuki i jej użytkownicy. Raport z badań ankietowych przygotowanym przez wolontariuszkę MIK, Barbarę Wiśniewską, studentkę socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Biblioteka Sztuki działa przy Małopolskim Instytucie Kultury, oferując dostęp do specjalistycznego księgozbioru związanego ze sztuką, kulturą oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Nie ma statusu biblioteki publicznej. Z biblioteki korzystać mogą studenci i osoby zameldowane w Krakowie na podstawie wykupionego rocznego abonamentu. W ramach Biblioteki Sztuki prowadzona jest, pierwsza w Polsce i unikatowa w skali europejskiej, Czytelnia Liberatury.
Celem badania było dowiedzenie się: kim są użytkownicy biblioteki, jakie publikacje najbardziej ich interesują, w jaki sposób dowiedzieli się o ofercie biblioteki. Byliśmy ciekawi, czy osoby korzystające z biblioteki są zadowolone z jej funkcjonowania. Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie, jakich publikacji brakuje w księgozbiorze oraz jakie ewentualne zmiany można wprowadzić w działalności biblioteki w celu rozwoju.
[field name=multimedia]
Kwestionariusz ankiety można znaleźć tu.