Zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym na temat stanu edukacji kulturowej w Małopolsce autorstwa Łukasza Maźnicy, Dawida Sobolaka i Jana Strycharza z Warsztatu Innowacji Społecznych. Został on stworzony na potrzeby projektu SYNAPSY – program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce dofinansowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury.

SYNAPSY to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań. Chcemy wspólnie tworzyć nowoczesną edukację kulturową, łącząc edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania skierowane do dzieci i młodzieży, w których młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, ale czynnym uczestnikiem i współtwórcą. To miejsce styku edukacji i kultury, przestrzeń przenikania się, wymiany i ścierania poglądów oraz doświadczeń z obszaru działań z dziećmi i młodzieżą – w szkole, w domu kultury, w kinie, w teatrze, w Internecie, na podwórku. To czas, kiedy łączymy nasze siły, żeby budować dialog społeczny oraz mądre działania edukacyjne, wykorzystujące kulturę jako narzędzie ekspresji i refleksji nad światem.

Strategicznym celem 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które są odpowiedzialne za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.
 
 
[field name=raport]
Publikacja w formacie PDF>>
 
Aneksy uzupełniające raport końcowy:
 
Aneks 1. Raport na temat stanu wiedzy o funkcjonowaniu i barierach rozwoju edukacji kulturowej w województwie małopolskim
Aneks 2. Raport z realizacji wywiadów pogłębionych na potrzeby działań diagnostycznych w projekcie SYNAPSY
Aneks 3. Raport z badania ankietowego CAWI