Kiedy: kwiecień 2021 (Manchester, Wielka Brytania); lipiec 2021 (Kraków, Polska); wrzesień 2021 (Saloniki, Grecja)

Ze względu na sytuację pandemiczną daty wizyt w poszczególnych krajach mogą ulec zmianie. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą na bieżąco informowane o wszelkich ustaleniach dotyczących przebiegu działań.

Zgłoszenia do: 28 sierpnia 2020

Wspólnie z organizacjami partnerskimi: Curious Minds z Wielkiej Brytanii oraz Hellenic Theatre/Drama & Education Network (TENet-Gr) z Grecji rozpoczynamy międzynarodowy projekt pod nazwą Global Curiosity. Jego celem jest wymiana praktyk między organizacjami i osobami działającymi na rzecz wzmacniania udziału młodzieży w procesach demokratycznych.

Podczas trzech sesji warsztatowych będziemy poznawać metody edukacji obywatelskiej i globalnej prowadzonej w Polsce, Grecji i Wielkiej Brytanii, a także skupimy się na  sposobach wykorzystania różnych dziedzin sztuki do rozwijania krytycznego myślenia, empatii, kreatywności i – do rozbudzania ciekawości jako podstawowego mechanizmu poznawania świata.

Do udziału w projekcie zapraszamy praktyczki i praktyków edukacji pozaformalnej pracujących z młodzieżą w wieku 14-25 lat. Zależy nam, by wiedza i doświadczenie wniesione przez każdą z uczestniczących w projekcie osób mogły posłużyć do wypracowania wspólnych, wartych upowszechniania zasad angażowania młodzieży w życie społeczne. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób gotowych podzielić się własnymi, sprawdzonymi w praktyce metodami pracy oraz poszukujących nowych perspektyw i kontekstów pomocnych w rozwijaniu działań skierowanych do młodzieży.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Liczba miejsc jest ograniczona. Spotkanie online wprowadzające w tematykę projektu odbędzie się 7 października 2020 r. 

Informacje o projekcie

Formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/7ffhs 

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Kaproń: kapron@mik.krakow.pl

Projekt Global Curiosity otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+. Partnerami w projekcie są organizacje: Curious Minds z Wielkiej Brytanii – lider projektu oraz Hellenic Theatre/Drama & Education Network (TENet-Gr) z Grecji.

https://curiousminds.org.uk/

http://theatroedu.gr/