Grafika udostępniona przez Muzeum Historyczna Miasta Krakowa

Grafika udostępniona przez
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wystawę czasową, której otwarcie odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera (ul. Lipowa 4).

Kim byli Niemcy mieszkający w Krakowie w czasie II wojny światowej? Skąd pochodzili, czym się zajmowali, jak spędzali czas wolny? Na te pytania próbujemy odpowiedzieć na wystawie czasowej „Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945”. Niemieccy cywile stanowili obok wojska oraz funkcjonariuszy aparatu SS i policji  duży odsetek mieszkańców Krakowa czasu wojny, o których w zasadzie niewiele wiadomo. Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa, miasto poza terenem frontu, był dla nich atrakcyjnym miejscem pracy i robienia interesów. Administracja GG zatrudniała urzędników, nauczycieli, naukowców, bankowców, kupców i przemysłowców.

Więcej na stronie.