ilustracja przesłana przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

ilustracja przesłana przez Organizatora (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przez cały październik, zaprasza dzieci, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na warsztaty, spacery miejskie, czytanie legend oraz grę miejska. Organizatorzy przygotowali następujące wydarzenia:

  1. „Odkrywamy wielokulturowy Zwierzyniec” – gra miejska dla młodzieży. 8 października 2016r. godz. 12.00. Dom Zwierzyniecki.

  2.  „Mitologiczny Kraków” – spacer miejski dla dzieci w wieku 9-12 lat. 9 października 2016r. godz. 11.00. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Wieża ratuszowa.

  3.  „Zaczarowany Kraków, czyli czytanie na śniadanie” – prof. Ryszard Tadeusiewicz opowie o królu alchemików i przeczyta fragmenty własnych książek. Dla dzieci w wieku 4-9 lat. 9 października 2016r. godz. 11.00. Cafe Putto, Pałac Krzysztofory. 

  4. „Od deski do deski” warsztaty dla dzieci w wieku 4–6 lat. 16 października 2016r. godz. 12.00. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Pałac Krzysztofory.

  5. „Tańcowała igła z nitką, czyli moda czasów renesansu”. 16 października 2016r. godz. 11.00 i 15.00. Warsztaty dla dzieci w wieku 6–9 lat. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Wieża ratuszowa.

  6. „Inspicjent – szara eminencja” – zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 22 października 2016r., godz. 12.00. Pałac Krzysztofory.

  7. „Memento Mori” – spacer miejski dla dzieci w wieku 9-12 lat. 23 października 2016r. godz. 11.00.  Kamienica Hipolitów.