materiały MIKPrezentacja przygotowana na warsztaty dla SDL Spichlerz w Czernicy (2015).