Prace nad przygotowywaniem programu XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego zbliżają się ku końcowi. Możemy więc zdradzić, co zdarzy się podczas tegorocznej, dwuweekendowej edycji Dni pod nazwą „W tym sęk!”. A dziać się będzie dużo.

W pierwszy z dwóch weekendów, 19–20 maja, uczestnicy wydarzenia będą mogli odwiedzić:

dwór z Drogini oraz zagrodę ze Staniątek w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym
w Wygiełzowie,
dwór Moniaków wraz z tartakiem i foluszem w Orawskim Parku Etnograficznym
w Zubrzycy Górnej,
willę Oksza oraz chałupę Gąsieniców Sobczaków w Zakopanem.

Zabytki będzie można zwiedzać w towarzystwie gości specjalnych. W Wygiełzowie, po dworze z Drogini oraz zagrodzie ze Staniątek oprowadzi prof. Jan Święch, etnograf
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie o idei muzeów na wolnym powietrzu, czyli skansenów. W Zubrzycy, o historii i zasadach działania zabytków chłopskiej techniki, a także o roli, jaką muzyka pełniła przy pracy, będzie mówił znany orawski muzyk i płanetnik Ludwik Młynarczyk, najmłodsi natomiast będą mogli posłuchać babiogórskich baśni i legend czytanych przez krakowską aktorkę Dorotę Segdę. W Zakopanem gościem specjalnym będzie Jan Karpiel Bułecka, muzyk i architekt, który oprowadzi zwiedzających po chałupie Gąsieniców Sobczaków.

O atrakcjach kolejnego weekendu, 26–27 maja, kiedy to zaprezentowane zostaną: kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej oraz zbór ewangelicki ze Stadeł w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu, zagroda maziarska w Łosiu, cerkiew greckokatolicka
w Bartnem, zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu, a także dwór w Dołędze, poinformujemy niebawem.

Więcej o idei wydarzenia i zabytkach wszystkich edycji na stronie www.dnidziedzictwa.pl. Tam też już wkrótce pełny program tegorocznej edycji wydarzenia.

/a